Adverteren | Colofon | Contact
Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier
Vrijdag 24 januari 2020
De buurten

De wijk Kleiwegkwartier ontleent zijn naam aan de Kleiweg, die een groot deel van de wijk doorkruist. Het Kleiwegkwartier kent een zevental onderling sterk van karakter verschillende buurten, die toch duidelijk ruimtelijke eenheden vormen.

 

Bloemenbuurt Oost

Deze buurt ligt direct ten noorden van het bedrijventerrein Ceintuurbaan, tussen de Elektroweg en de Rozenlaan. Het stratenpatroon is vrij complex. De smalle straten met hier en daar voortuinen geven de buurt wel een intiem karakter met veel sociale controle. De bebouwing bestaat merendeels uit gestapelde woningen in maximaal vier bouwlagen. Aan het Irisplein is een speelplek voor kinderen.

Bloemenbuurt Oost

 

Bloemenbuurt West

Een heldere stedenbouwkundige opzet is kenmerkend voor deze buurt, met een opeenvolging van parallelle straten en veelal vrije boven- en benedenwoningen. Het groene karakter door bomen en voortuinen maakt dat de buurt erg wordt gewaardeerd door de bewoners. De grenzen van de Bloemenbuurt West worden gevormd door het Rozenlaanviaduct, de Rozenlaan, de Kleiweg en het RET-terrein.

Bloemenbuurt West

 

Edelstenenbuurt

Deze buurt wordt begrensd door de Uitweg, de Kleiweg, de voormalige Hofpleinlijn (nu Randstadrail) en de Erasmussingel langs het Melanchtonpark. Het kenmerkende van deze buurt zijn de korte smalle straten met overwegend vrije boven- en benedenwoningen. Weinig groen aanwezig, maar de ligging nabij het park vergoedt dit enigszins. 

Edelstenenbuurt

 

Margrietlaanbuurt

De ligging van de Margrietlaanbuurt, nabij de Rotte, is bepalend voor de sfeer en de kwaliteit van de woningen. De buurt kenmerkt zich door een grote variatie aan functies. Naast woningen zijn er veel kleine en enkele grotere bedrijven, een tramremise, jachthavens, scholen en andere voorzieningen, wat deze buurt een levendig karakter geeft. Overigens is er maar weinig groen en zijn er heel beperkte speelvoorzieningen . 

 

Margrietlaanbuurt

Kleihof Franciscusbuurt

Dit deel van het Kleiwegkwartier ligt ten westen van de voormalige Hofpleinlijn, nu Randstadrail. In dit deel van het Kleiwegkwartier is het een samengaan van een landelijke omgeving met twee opmerkelijke kleinschalige nieuwbouw wijkjes en de meer dan 80 jarige Robert Owenstraat. Ook het Sint Franciscus Gasthuis is gelegen in dit deel van het Kleiwegkwartier.

Kleihof Franciscusbuurt

 

Statenlaanbuurt

De grenzen van deze buurt worden gevormd door de Kleiweg, de Straatweg, de Bergse Achterplas en de Schiebroeksesingel. Langs de Kleiweg bevinden zich winkels. Het is, door de ligging, een aantrekkelijke woonwijk, waar veel royale eengezinswoningen staan. Het Statenplein met de Christus Koningkerk vormt het middelpunt van deze buurt. De Bewonersorganisatie is ook in deze buurt gevestigd. 

Statenlaanbuurt

 

Gravenbuurt

Deze buurt ligt tussen de Straatweg, de Kleiweg, de Elektroweg en de spoorlijn Rotterdam - Utrecht. In de Gravenbuurt zien we een combinatie van wonen en werken. De bebouwing langs de Kleiweg, Bergpolderplein en Straatweg bestaat uit woningen, waarvan een gedeelte winkels op de begane grond heeft. Verder zijn er voornamelijk gesloten bouwblokken. Het tekort aan groen wordt gecompenseerd door een groenstrook met speelgelegenheid aan de Baroniestraat/Prins Frederik Hendrikstraat. 

Gravenbuurt
Berichten (Toon alle berichten)
De laatste buurtkrant van 2019 is ...
De Buurtkrant van november is uit.
De Buurtkrant van september is uit!
De zomereditie Buurtkrant is uit!
De Buurtkrant van april is uit!
De Buurtkrant van maart is uit!
Voorpagina
Bewonersorganisatie
Wijkwinkel
Buurtkrant
Werkgroep Beheer
Vrijwilligers gezocht
Kleiwegkwartier
De buurten
Historie
Download de Buurtkrant
Fotoboek
Meer links
Copyright 2006-2020 bokrotterdam.nl