Adverteren | Colofon | Contact
Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier
Vrijdag 24 januari 2020
Kleiwegkwartier

Kleiwegkwartier

Het Kleiwegkwartier ligt net ten noorden van de rijksweg 20 en maakt deel uit van de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Tot de opheffing van de gemeenten Hillegersberg en Schiebroek in 1941 behoorde de wijk bij die gemeenten. Centraal door de wijk loopt de Kleiweg, waaraan de wijk de naam heeft te danken. De Kleiweg was oorspronkelijk de verbindingsweg tussen Rotterdam en Overschie. Aan deze weg stonden boerderijen, bedrijven en woningen, totdat in de jaren dertig de landerijen tussen de spoorlijn en de Bergse Achterplas werden volgebouwd. De wijk staat binnen de gemeente Rotterdam officieel bekend onder de naam Hillegersberg-Zuid.

 

Het Kleiwegkwartier is een mengeling van twee sferen. De sfeer van de voorstad zoals deze in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw is ontstaan. Wonen in de nabijheid van de natuur enerzijds en de invloed van de stad anderzijds. In deze periode belegde men, vanwege de economische crisis, het kapitaal liever in onroerend goed dan in aandelen. De particuliere bouw beheerste daarom vrijwel de gehele woningbouwproductie. Het effect hiervan is duidelijk terug te vinden in de eigendomsverhoudingen in dit gebied. Dit uit zich in bedrijfsbebouwing en een, voor een voorstad, vrij grote woningdichtheid van de woongebieden. De bebouwing bestaat uit vrije woningen; hierbij gaat het om eengezinswoningen en vrije boven- en benedenwoningen. De woningen in het Kleiwegkwartier hebben bescheiden afmetingen, met uitzondering van de villabebouwing aan de Straatweg, Statenlaanbuurt, het Villapark en langs de Bergse Plassen.

Berichten (Toon alle berichten)
De laatste buurtkrant van 2019 is ...
De Buurtkrant van november is uit.
De Buurtkrant van september is uit!
De zomereditie Buurtkrant is uit!
De Buurtkrant van april is uit!
De Buurtkrant van maart is uit!
Voorpagina
Bewonersorganisatie
Wijkwinkel
Buurtkrant
Werkgroep Beheer
Vrijwilligers gezocht
Kleiwegkwartier
De buurten
Historie
Download de Buurtkrant
Fotoboek
Meer links
Copyright 2006-2020 bokrotterdam.nl