Adverteren | Colofon | Contact
Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier
Dinsdag 25 februari 2020
Wijkwinkel

Wijkwinkel De Wijkwinkel Kleiwegkwartier aan de Antony Duyklaan nr. 9 is een informatiepunt voor de bewoners en biedt hulp bij het invullen van formulieren en opstellen bezwaarschriften. In sommige gevallen wordt doorverwezen naar de juiste hulpverleners.

 

Als u klachten heeft over bijvoorbeeld vernielingen en vuil kan de Wijkwinkel adviseren wat hiermee te doen. Gratis kopieën maken van bijvoorbeeld brieven, die met de hulpvragen te maken hebben, is geen probleem.

 

De Wijkwinkel beschikt over informatie en foldermateriaal over o.a. Huurverhoging, Dienst Gemeentelijke Belastingen, dS&V, de Belbus, WMO-platform en voorzieningen ten behoeve van gehandicapten en ouderen.

 

Inloopochtend

Om de contacten tussen bewoners te verstevigen en van de Duikelaar weer een ontmoetingsplek voor bewoners van het Kleiwegkwartier te maken is de BOK vanaf 2010 gestart met een inloop ochtend.

Bewoners kunnen op woensdagochtend van 10.00 – 11.30 uur gratis een kopje koffie of thee te komen drinken en eventueel een spelletje doen met de aanwezige gastvrouwen/heren van de BOK. De BOK beschikt inmiddels over een tiental vrijwilligers die bij toerbeurt de inloop verzorgen.

 

Contact:
Anita Schröder
Antony Duyklaan 9
3051 HA Rotterdam
010 4224445
info@bokrotterdam.nl

 

De Wijkwinkel is geopend op:
Dinsdag 09.30 - 12.00 uur
Woensdag 09.30 - 12.00 uur
Donderdag 09.30 - 12.00 uur
Berichten (Toon alle berichten)
De Buurtkrant van februari is uit!
De laatste buurtkrant van 2019 is ...
De Buurtkrant van november is uit.
De Buurtkrant van september is uit!
De zomereditie Buurtkrant is uit!
De Buurtkrant van april is uit!
Voorpagina
Bewonersorganisatie
Wijkwinkel
Buurtkrant
Werkgroep Beheer
Vrijwilligers gezocht
Kleiwegkwartier
De buurten
Historie
Download de Buurtkrant
Fotoboek
Meer links
Copyright © 2006-2020 bokrotterdam.nl